Vợt Cầu Lông Kumpoo Power Shot Nano Hexagon 2300II

  • 3,150,000 VNĐ
  • Số Lượng
  • Dòng vợt : chuyên công , dành cho những lông thủ có sức mạnh( 3U)
    nặng : 87+- 1 (g)
  • cân bằng : 290+-3 (mm)
  • chiều dài : 675 (mm)
  • mức căng: 28-35 (lbs)