Vợt Cầu Lông Mizuno Promax FX7

  • Liên hệ

- Chiều dài :  675mm

- Khung vợt:  Japan HM Graphite 

- Thân vợt:  Japan HM Graphite 

- Trọng lượng vợt: 4U

- Chiều dài cán cán vợt 5G

- Độ cứng Trung bình

- Điểm cân bằng:  Nặng đầu

- Tăng cường tối đa:  35LBS , khoảng 15kg