Vợt Cầu Lông Mizuno Carbo Pro 829

  • 1,249,000 VNĐ
  • Số Lượng
- Độ cứng: Trung bình-dẻo- Khung vợt: Japan HM Graphite- Thân vợt: Japan HM Graphite - Trọng lượng: 4U- Điểm cân bằng: |-|-[]-|-|  (Cân Bằng)- Chu vi cán vợt: G5- Chiều dài tổng thể: 675mm- Sức căng tối đa:  30LBS - 13,6KG