TÚI VỢT APAVI TC39

  • 695,000 VNĐ
  • Số Lượng
* Về quai xách: 

- Màu trắng: quai xách có nút bấm

- Màu đen: quai xách là loại dán


* Về kết cấu

- Màu trắng: Có lót bạc ở ngăn to chính giữa, lót bạc 2 mặt của ngăn đó. CÓ NGĂN ĐỰNG ĐỒ ƯỚT

- Màu đen: Lớp lót bạc có 1 bên ở ngăn to phụ ( k có lớp lót bạc của cả 2 bên trong ngăn to phụ đó). KHÔNG CÓ NGĂN ĐỰNG ĐỒ ƯỚT