QUẤN CÁN VS

  • 10,000 VNĐ
  • Số Lượng
  • Sản phẩm cuốn bên ngoài cốt vợt, màu sắc đa dạng.
  • Cuốn mềm, có đường vằn tạo nếp bám tay rất hiệu quả khi sử dụng.
  • Phù hợp với các loại mồ hôi tay.
  • Chất vải bên trong bền, chất ca-su-non rất bám.
  • Là loại sử dụng phù hợp cho cả TENNIS – CẦU LÔNG.
  • Giá thành phù hợp với nền kinh tế hiện tại.