Điều khoản giao dịch

Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2017 quy định về điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng. Đây là một điểm mới mà trước đây Bộ luật dân sự 2005 chưa đề cập tới. Theo đó, khi giao hết hợp đồng, các bên hướng đến điều kiện giao dịch chung chính là hướng đến tính ổn định, tiêu chuẩn và thống nhất trong hợp đồng. Quy định về điều kiện giao dịch chung giúp cho việc giao kết hợp đồng trở nên dễ dàng hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi cho bên xác lập giao dịch.

Theo Bộ luật dân sự 2015, Điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng. Nếu bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều kiện giao dịch chung. Và những nội dung soạn thảo sẵn trong hợp đồng, bên kia chỉ có thể chấp nhận tất cả các nội dung hoặc từ chối ký kết chứ không được quyền thay đổi nội dung đó.

Song, điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để các bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó.

Điều kiện giao dịch chung được thực hiện theo trình tự, thể thức công khai theo quy định của pháp luật.

Điều kiện giao dịch chung khi được xác lập phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trong trường hợp điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lời chính đáng của bên kia thì quy định này không có hiệu lực nếu không có thỏa thuận khác.

 

Ngoài ra, điều kiện giao dịch chung cũng có thể do một số chủ thể cùng nhau xây dựng nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực chung khi ký kết hợp đồng trong một lĩnh vực kinh doanh nhất định và phải đảm bảo điều kiện có hiệu lực theo quy định trên.